How to open a branch in Montenegro

How to open a branch in Montenegro

How to open a branch in Montenegro

The branch office must bear the same as the parent company, meaning it must operate under the same trading name;
the are no share capital requirements for setting up a branch office in Montenegro, however, the amount of money for the operations must be established by the parent company;

Ne samo da strane kompanije mogu osnovati predstavništva u Crnoj Gori, već i lokalne kompanije;
crnogorska filijala mora da završi iste aktivnosti kao matična kompanija, u poređenju sa zavisnom kompanijom;
sa poreskog stanovišta, podružnica će se tretirati kao rezidentna kompanija samo za aktivnosti preduzete u Crnoj Gori.
Naziv podružnice otvorene u Crnoj Gori mora sadržavati izvorni naziv strane kompanije, nakon čega slijedi vrsta kompanije i termin „podružnica“.

Neki od dokumenata koje treba pripremiti su:
• naziv i adresa novoosnovane podružnice;
• domen aktivnosti;
• naziv i djelatnost matične kompanije;
• memorandum o osnivanju glavne kompanije;
• imena zakonskih zastupnika;
• bilans stanja i finansijska evidencija matičnog preduzeća.

Ovi dokumenti mogu zahtijevati prijevod u onoj mjeri u kojoj će stranoj kompaniji biti potreban prevodilac za obračun sa vlastima crnogorske države. 

POTREBNI DOKUMENTI
1 Ovjerena kopija dokumenata o registraciji stranih kompanija sa prevodom
na službeni jezik Crne Gore, ovjerena od strane zakletog
tumača
2 Ovjerena kopija statuta stranih kompanija sa ovjerenim
prevodom
3 Kopije najnovijih finansijskih izvještaja / bilansa stanja i bilansa
uspjeha / Strana kompanija, sa overenim prevodom.

 

Specijalni poklon za Vas!

Kako da pronadjete investitora za svoj biznis

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

Nikome nećemo dati ili prodati vašu e-mail adresu. Možete se odjaviti kada god želite

Powered by Optin Forms
companyf